Frederikssund Musikskole

Musikskolens værdigrundlag og målsætninger

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. juni 2008.   

Værdigrundlag

Fokus for Musikskolens virke er udvikling.

Både den enkelte elevs udvikling som musikudøver og menneske og musikskolens udvikling som lokal kulturinstitution med ressourcer og faglig kompetence til at bringe alle elever så langt, som deres lyst og evner rækker.

Musikalsk udvikling opstår i et samspil mellem musikglæde og kvalitetsbevidsthed, og menneskelig udvikling kræver respekt for andres personlighed og kompetencer.

På Musikskolen vægter vi faglig kompetence og muligheden for at fordybe sig. Herigennem udvikles elevernes musikforståelse og kvalitetsbevidsthed og dermed også glæden over musikken. Musikudøvelse sammen med andre i Musikskolens orkestre, kor og ensembler skaber et unikt fællesskab mellem eleverne på tværs af instrumenter, køn og alder og afføder respekt for hinanden som mennesker.

Det er væsentligt for musikskolens rolle som kulturinstitution, at den opfattes som en skole, hvor eleverne lærer noget om musik og ikke et underholdnings- eller pasningstilbud med musikalsk islæt. Udadtil er det i høj grad orkestre, kor og ensembler, der skaber opmærksomhed om musikskolens virke, og det er derfor afgørende, at disse fortsat udvikler sig såvel kvalitativt som kvantitativt. Musikglæde er afgørende for elevernes lyst til at blive ved med at lære, og fællesskabet fastholder eleverne i deres musikfaglige udvikling.

Også for lærergruppen er musikalsk og pædagogisk faglighed og udvikling, tid til fordybelse i undervisningen og mulighed for kollegialt fællesskab centralt for et godt arbejdsliv. Og et dygtigt og entusiastisk lærerkollegium er afgørende for musikskolens udvikling.  

Målsætninger

Vedtaget på Bestyrelsesmødet juni 2011.

På kort sigt

Enkeltstående projektaktiviteter skal udbydes.
Fokus på sammenspil
Til stadighed mange sammenspilsaktiviteter. Vedligeholdelse af niveauet i sæson 11/12: seks BANDS, Big Band, Blæserorkester, Strygerskole, kammermusik-hold, fire kor, fem sammenspilstilbud for indskolingen
Fokus på sammenspil (udover de etablerede orkestre)
Begynderdag, fællesprojekt med folkeskolerne
Evt. makkertimer.

Videreudvikling af rytmisk miljø
Stadigt flere tiltag, bl.a. Rytmisk workshop, der udbydes for alle relevante instrumental- og sangelever

Synlighed
Mange aktiviteter, pågående PR, omtale i medier.
Tilmeldingsdag, evt. forsøg på at køre statistik på, hvor eleverne egentlig kommer fra, så der kan udarbejdes mere målrettet PR

På længere sigt

Til stadighed arbejde for egnede fysiske rammer, der indeholder administration, koncertfaciliteter, undervisnings- og lærerfaciliteter, beliggende tæt på S-togslinjen, som base for den centralt beliggende del af Musikskolens virke i kommunen.
Dette vil fremme følelsen af tilholdssted for alle i Musikskolen.

Kontinuitet i tilbud
Forsøg på at udarbejde en plan over kontinuiteten, ved Fællessprog, "klar retning" fra Legestue til instrumentalelev.

Øvrige vigtige aktiviteter:
Undervisning i alle fire byer, på samtlige skoler, samme niveau som sæsonstart 2011-12 ønskes bevaret.