Frederikssund Musikskole

Lidt om Musikskolens historie

I sæson 2019-2020 havde “Frederikssund Musikskole” eksisteret i 35 år.

Den første musikskole i Frederikssund blev drevet af Frederikssund Musikskole-forening.

Daværende musikskoleleder i Ballerup Musikskole, Frode Holdgaard blev ansat som den første leder. Lærerne var fra lokalmiljøet med musik-erfaring fra privatpraksis, fra Frederikssund Garden eller fra andre musikskoler. Administration og ledelse foregik fra Frode Holdgaards hjem.

Undervisningen lå - som nu - i eftermiddagstimerne rundt om på folkeskolerne, der var 10-12 forskellige instrumenter og et Harmoniorkester for voksne.

I 1990 fik Jægerspris og Frederikssund kommuner aftalt et driftstilskud i fællesskab og skolen fik navnet ”Frederikssund og Jægerspris Musikskole”, men først i 1999 tiltrådte musikskolen den gældende overenskomst på musikskoleområdet. Bestyrelsen var øverste ansvarlige helt frem til årsskiftet 1999-2000, hvor Musikskolen endelig blev en kommunal institution med meget små administrationslokaler på Falkenborgskolen. I 2004 overtog Musikskolen den gamle pedelbolig på samme skole, her var et enkelt undervisningslokale, et lille lærerværelse og lidt større forhold for administration og ledelse.

Siden kommunesammenlægningen i 2007, hvor de mindre musikskoleafdelinger, som med succes kørte i Skibby og Slangerup blev lagt sammen med Frederikssund og Jægerspris Kommunale Musikskole, har Musikskolen heddet ”Frederikssund Musikskole”. Samtidigt blev det lovpligtigt for landets kommuner at have et musikskoletilbud.

I dag er Musikskolen til stede med undervisning på samtlige folkeskoler i Kommunen, og er således både “central” og “decentral”. Siden 2014 har Musikskolen rådet over nogle special-lokaler på Trekløverskolen afd. Falkenborg, hvor også Administrationen ligger. Musikskolevillaen, Bakkebo og G Fløjen. Det er her, der er sammenspil og bandundervisning for de unge. Især sammenspils-aktiviteterne har været stigende gennem de seneste år med flere og flere ensembler, bands, slagtøjsorkestre, strygerorkester, korskole, karruseller, forældre/barn hold, blæserorkestre og bigband. Musikskolen har et stort udbud af koncerter og aktiviteter året rundt foruden et bredt samarbejde med folkeskolen også om undervisning i skoletiden.

Dokumenteret forskning har igen og igen påvist vigtigheden af, at børn og unge møder levende og aldersvarende musik, derfor er det en gevinst for alle, at Frederikssund Musikskole når bredt ud.

Musikskolen består i 2020 af 18 lærere, der alle er professionelle musikere og musikpædagoger, en administrativ koordinator, Birgitte Andersen og en leder, Gitte Grarup, der også underviser.

Der udbydes undervisning i over 20 forskellige instrumenter – og sammenspilstilbuddene er mangfoldige og højt prioriteret. Og så er der stadig, eller igen - Harmoniorkester for voksne.