Frederikssund Musikskole

Om at gå i musikskole

Instrumentalundervisningen foregår som soloundervisning eller i små hold på 2 eller 3 

Musikskoleundervisningen foregår på folkeskolerne i Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby.

Ved hvert enkelt instrumentfag er anført, hvor Musikskolen tilbyder faget. Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen kan foregå et bestemt sted eller en bestemt ugedag, kan det skrives på tilmeldingen.

Undervisningen foregår på hverdage, og skemaet tilrettelægges individuelt under hensyntagen til elevernes skoleskemaer.

Det nøjagtige spilletidspunkt meddeles via mail senest i uge 33. 

Om øvning og udbytte af soloundervisningen.

Som elev får man størst udbytte af musikskoleundervisningen, hvis man øver sig fra time til time.

Ved regelmæssig øvning bliver man fortrolig med sit instrument og dét at øve sig på det. Så mærker man også, at man bliver bedre!

Det er som regel en fordel at øve sig lidt hver dag, og det kan være en god ide at vælge et fast tidspunkt på dagen, så det bliver en vane at øve.

Det er dog altid den enkelte lærer, der giver de bedste råd til sin elev med hensyn til øvning, så tal med læreren om, hvad der skal arbejdes med mellem to lektioner. Et lille kladdehæfte eller en skrivebog kan være god at have med, så læreren kan hjælpe med at få nedskrevet øvelser eller andet - det er en god øve-fidus for både store og små!

Til forældre/pårørende, om støtte og opbakning

Som forældre/pårørende til en Musikskoleelev er de vigtigste ting:

1: at give positiv opbakning til eleven - også når øvningen hjemme ikke lyder som en koncert! 
2: at finde en fysik god ramme til øvning i hjemmet, et sted, hvor eleven kan arbejde uforstyrret. 
3: at hjælpe med at huske at øve regelmæssigt. Det er lige som med lektier i skolen, især yngre børn skal ofte mindes om det.. 

Afbud

Meld altid afbud direkte til læreren, hvis eleven er forhindret i at møde til undervisningen. 
Også til holdundervisning og sammenspil.

Vær parat, når lektionen på Musikskolen starter. 
Kom lidt før spilletiden starter - minutterne er dyrebare.

Tilbage til "Om Musikskolen"