Frederikssund Musikskole

Tilmelding og optagelse

Gentilmeldingsfrist til sæson 22/23 er den 30. maj 2022.

Elever, som gentilmeldes efter fristens udløb skal regne med at blive optaget på lige vilkår med nye elever, uanset om de tidligere har været elever i Musikskolen.

Seneste dato for fortrydelse er ved tilmeldingsfristens udløb, altså den 30. maj 2022. En indmeldelse i Musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen. Se afsnittet om prøvetid under Betingelser.

Alle mellem 0 og 25 år kan optages i Musikskolen. Voksne over 25 år kan ligeledes optages, men til andre takster.

Venteliste

Elever, som Musikskolen ikke umiddelbart har plads til, sættes på venteliste. Det er gratis at stå på venteliste, og man kan frit sige ja eller nej til en plads, når/hvis man får den tilbudt i løbet af sæsonen.

Besked om optagelse

Musikskolen sender mail til alle tilmeldte elever med oplysning om optagelse eller venteliste få uger efter tilmeldingsfristens udløb.

Sæsonlængde

Musikskolens undervisningssæson er på 36 uger. Sammenspil, korsang og teori/hørelære i en del tilfælde dog lidt kortere. Ud over den ugentlige undervisning kan der i sæsonens løb være forskellige projekter, som supplerer eller erstatter den skemalagte undervisning.

Sæson 2022-2023:

starter fredag den 19. august 2022 og slutter mandag den 19. juni 2023. Der undervises ikke på skolefridage.

Skemalægning

Individuelle skematider meddeles eleverne senest d. 17. august 2022.

Skriv på tilmeldingen, hvis der er tidspunkter, hvor eleven absolut ikke kan komme. 

Musikskolen har normalt ikke mulighed for at tage hensyn til begrænsninger oplyst senere end tilmeldingstidspunktet. Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen foregår et bestemt sted eller på en bestemt ugedag skal det anføres på tilmeldingen. I modsat fald er tilmeldingen bindende, selv om Musikskolen kan blive nødt til at ændre på planlagte undervisningssteder og -dage.

Instrumenter

Se leje af instrumenter

Noder, undervisningsmaterialer

Læreren vælger de undervisningsmaterialer, eleven skal bruge. Eleven betaler selv materialerne.

Billeder og video

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder og videoklip taget i undervisningen eller ved koncerter til PR, plakater, flyers, hjemmeside osv. Ved indmeldelse i Musikskolen giver du samtidig samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. 

Ønsker du ikke, at billeder af dig selv eller dit barn skal figurere i vores materiale bedes du rette henvendelse til Musikskolen pr. mail musikskolen@frederikssund.dk