Frederikssund Musikskole

Leje af instrument

Eleven medbringer eget instrument til undervisningen.

Musikskolen udlejer dog følgende instrumenter, fortrinsvist til nye elever:

Violin, cello, bratsch, kontrabas, guitar, trompet/cornet, trombone, tuba, valdhorn, klarinet, fagot, tværfløjte og saxofon.
Der er erstatningspligt for beskadigelse eller bortkomst af lejede instrumenter. Se pris for leje af instrumenter under priser. 

Lejemålet er gældende fra instrumentet udleveres til det afleveres. 
Ønskes lejemålet stoppet f.eks. på grund af anskaffelse af eget instrument, skal skriftlig opsigelse være Musikskolen i hænde med mindst en måneds varsel til næste betalingstermin (altså mindst en måned før 1. september, 1. november, 1. januar og 1. april)

Det anbefales at kontakte læreren inden man køber sit eget instrument, for at få den rigtige vejledning.

Tilbage til tilmelding og priser