Frederikssund Musikskole
27. april 2020

Musikskoleundervisning under Corona-krisen

Musiklærerne i Frederikssund Musikskole bruger - ligesom skolelærerne - virtuel undervisning i denne tid.

Kort tid efter nedlukningen d 12 marts genoptog Musikskolens lærere undervisningen af instrumental- og sangelever over nettet. Det er selvfølgelig forskelligt, hvad lærer og elev kan få til at fungere i det enkelte tilfælde, men een eller anden form for kontakt holder lærerene med deres elever ugentligt, svarende til deres “normale”musikskole-skemaer. Det kan være nye øvelser, numre eller noder, der sendes på mail med tilhørende forklaring og efterfølgende samtaler over nettet, det kan være sms-kontakt om specifikke tekniske øvelser og det kan være decideret undervisning over Skype, FaceTime eller telefon. Altsammen nok til, at eleverne kan holde instrument og spilleglæde lidt ved lige.

Musikskolens lærere oplever oftest, at eleverne synes det er sjovt, og føler, at der ind imellem opstår ekstra koncentration om øvelserne eller instrumentet. Man kan arbejde fint med tekniske øvelser og grundlæggende holdningsbegreber og holde gang i musikstykker, skalaøvelser og sange.

Især de lidt større elever er glade for at fortsætte undervisning og øvning, så de kan beholde musikken som afveksling i en dagligdag, hvor de sidder meget ved skærmen.

Nogle af Musikskolens lærere har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning på andre tider af dagen end normalt, hvor undervisningen ofte ligger sidst på dagen. Tidspunkter om formiddagen eller midt på dagen er nu attraktive for de nogle af de store, hvor de måske lige har pause mellem to skolemoduler. “Det rigtigt gode ved det her er, at jeg kan få min time kl 11.30; så er jeg frisk og jeg har ligesom meget mere ud af det resten af dagen. Det giver god energi”, siger f.eks sangeleven Victoria, der går i 1.g,

“Online undervisning kan være fint i en periode, og der er virkelig meget, der fungerer udmærket. Men det kan aldrig erstatte rigtige lektioner, for det er når vi er i samme rum, vi kan arbejde med klang og musikalsk udtryk og alt det følelsesmæssige i melodierne.

Musikskolens mange sædvanlige sammenspil med kor, orkestre, bands osv er selvfølgelig aflyst, og det er netop sammenholdet og fællesskabet med kammeraterne, mange af de unge musik-elever savner mest - og så den sjove tid, hvor der øves op til koncerter. Vi har måttet aflyse alle koncert-arrangementer her i marts, april og maj, og det er jo trist - men et vilkår lige nu. Vi må være glade for den kontakt, vi kan opretholde i disse uger; den digitale undervisning er vigtig lige nu, det ved de fleste elever godt, for det betyder noget at vedligeholde færdigheder på instrument eller sangstemme, så vi er klar til at optræde og spille sammen igen, så snart vi får lov. Det glæder elever og lærere sig sammen til, ” fortæller Musikskolens leder Gitte Grarup.

På de to fotos ser vi Musikskolens violinlærer Xenia Savery fra hjemmet i Tisvilde i gang med at undervise violineleven Sille, der står i Slangerup.

Og Musikskoleleder og sanglærer Gitte Grarup, der laver sangtimens indledende strækøvelser med eleven Victoria. Gitte står hjemme i sin musikstue, mens Victoria befinder sig i Jægerspris.

Lærer Xenia underviser i Violin

Lærer Gitte laver strækøvelser