Frederikssund Musikskole

Guitar for pædagoger og andre der synger med børn.

Frederikssund Musikskole tilbyder guitarundervisning på hold specielt tilrettelagt for pædagoger og medhjælpere i daginstitutioner, børnehaveklasseledere og andre, som gerne vil synge med børn i deres hverdag.

Guitarspil til hverdagsbrug. Arbejder du med børn? Er de glade for at synge? Vil du spille guitar til?

Hvad kan man lære?

På holdet undervises i elementært akkordspil, og ud over at spille en masse af de gængse børnesange, lærer deltagerne også noget om, hvordan de skal gribe alle de sange, som ikke bliver gennemgået, an.

Hvad skal man kunne?

Ingenting, men man skal ville! Deltagerne forventes at øve ca. 10 min hver dag for at få ordentlig udbytte af kurset. Kontakt eventuelt læreren forud for tilmelding.


Lærer: Simon Vester Christensen - Telefon nr.  22 21 37 81

Hvor og hvornår?

Frederikssund onsdage tidspunkt endnu ikke fastlagt  i alt 24 gange. Sæsonen starter første uge i september og slutter sidst i juni. Nøjagtige undervisningsdage aftales med læreren. Ingen undervisning på skolefridage. 

Guitar og noder:

Deltagerne forventes så vidt muligt at medbringe egenguitar. Hvis man ønsker at leje en guitar skal dette krydses af på tilmeldingen. Deltagerne skal være forberedt på en mindre udgift til materialer, som læreren anviser. 

Tilmelding:

er økonomisk bindende for hele sæsonen. Hvis du får dit kursus betalt af din arbejdsgiver noteres dette i bemærkninger. Det er også her du skriver din arbejdsplads samt deres EAN nummer. Da systemet skal have et cpr.nr. på som betaler, er du derfor nødt til at skrive dig selv på her, og huske at notere resten under bemærkninger.

Pris:

1.843 kr. for 24 gange. Betaling for kurset opkræves i september. Leje af guitar kr. 800 for hele perioden, opkræves ligeledes i september.