Frederikssund Musikskole

Lydpolitik

Lydstyrke:

Måles i deciBel (dB) 
Den svageste lyd, mennesket kan høre er ca. 1 dB. 
Den kraftigste lyd, det menneskelige øre kan registrere er 
140 dB, som er "smertegrænsen", hvor trommehinden 
sprænges. 
Længere tids vedvarende lydstyrke på over 85 dB kan give 
høreskader. 
Kommer lydstyrken over 120 dB i længere perioder risikerer 
man hørenedsættelse. 

Eksempler: 

0 dB: Næsten total stilhed

30 dB: Hvisken

60 dB : Normal samtale

98 dB: Boremaskine

120 dB : Barn, der skriger i skolegården

125 dB : Tromme, der spiller i musiklokale

140 dB: Jetfly ved start

(Kilde: Høreforeningen)


Hvornår skal man bruge høreværn? 


Det er ikke farligt at slå på tromme eller at gå til anden undervisning i musikskolen ! 
Men musikken afgiver til tider lydniveauer, der kan ødelægge hørelsen. 
Hvis du passer på ørerne kan du nyde musikken hele livet! 
Derfor anbefaler musikskolen brug af ørepropper/høreværn i belastede situationer. 
Det er især ved :

  • - Undervisning og øvning på trommesæt
  • - Undervisning og øvning på marimba med resonansrør
  • - Deltagelse i slagtøjsorkester
  • - Deltagelse i band og anden forstærket musiksammenhæng
  • - Blæseorkester - især hvis man har plads foran messingblæser eller trommesæt

Men læg altid selv mærke til, om noget er for kraftigt for dine ører. 
- Også andre instrumenter kan virke belastende for øret, det er ikke kun trommerne og de forstærkede instrumenter der kan forårsage øreskader.

Lydøret advarer dig! 
Musikskolen har indkøbt 2 lydører. 
Et lydøre er en støjmåler, der hænger på væggen og advarer om støjniveauet i lokalet. 
Det ene hænger permanent i et slagtøjslokale - det andet tager lærerne med rundt efter behov.

Det er DIT ansvar at passe på din hørelse! 
Musikskolelæreren vil fortælle dig, om du skal bruge høreværn i forbindelse med dit instrument. 
Du skal selv sørge for at anskaffe ørepropper/høreværn, og det er dit og dine forældres ansvar, at du bruger dem. 
I de relevante undervisningslokaler ligger altid en pose bomuldsvat, som læreren kan dele ud af, hvis en elev har glemt sine ørepropper. 

Læreren vil kontakte forældrene, hvis der er problemer med at få en elev til at bruge høreværn, og eleverne bortvises fra undervisningen, hvis de trods lærerens opfordring nægter at beskytte ørerne

Ørepropper/høreværn 
Ørepropper kan være ganske almindelige skumgummi-propper, som kan købes på apoteket eller i Matas for under 10 kr. 
Der findes også mere avancerede udgaver, som f.eks. støbes personligt til brugeren. Spørg din lærer til råds.