Frederikssund Musikskole

Musikalsk legestue, tumlinge 

Ca. 1½ - 3 år  med forældre eller bedsteforældre


Musik-og sanglege; bevægelse i takt til rim og rytmer, der stimulerer barnets medfødte musikalitet og udvikler motorik og sprog

Musikken er rar at være sammen om.
Gå til musik med dit barn eller/og barnebarn.

Musik gør børn lærenemme - Musik giver GLÆDE FOR LIVET

1 voksen pr. barn, max 12 børn på holdet. (Efterårsholdet 2018)

1 voksen pr. barn, max 15 børn på holdet. (Forårsholdet 2019)

Frederikssund:


Musikskolen - Bakkebo -  torsdage kl. 15.30 - 16.15  
Efterår: 15 uger - start  28. august 2020

Musikskolen - Bakkebo - torsdage kl. 15.30 - 16.15
Forår:    15 uger - start  28. januar 2021

Lærer: Katrine Munk Rasmussen

Tilbage til holdundervisning 0-8 år