Frederikssund Musikskole

Musikalsk legestue, 3½ - 5 årige


Ca. 3½ - 5 år med forældre eller bedsteforældre

Musik-og sanglege, der stimulerer barnets motoriske og musiske udvikling og videreudvikler sproglige og sociale færdigheder.

Musikken er rar at være sammen om
Gå til musik med dit barn eller/og barnebarn

Musik gør børn lærenemme . Musik giver GLÆDE FOR LIVET

1 voksen pr. barn, max 12 børn på holdet. (Efterårsholdet 2018)

1 voksen pr. barn, max 15 børn på holdet. (Forårsholdet 2019)


Frederikssund: 
Musikskolen - Bakkebo -  torsdage kl. 16.20 - 17.05
Efterår: 15 uger - Start  27. august 2020

Musikskolen - Bakkebo - torsdag kl. 16.20 - 17.05
Forår:    15 uger - Start  28. januar 2021

Lærer: Katrine Munk Rasmussen 

Tilbage til holdundervisning 0-8 årige