Frederikssund Musikskole

Musik og leg,  5 årige

5 årige  med forældre eller bedsteforældre 

 
Sang, musik, rap og rim. Musikalsk, motorisk og sproglig udvikling 

Musikken er rar at være sammen om
Gå til musik med dit barn eller/og barnebarn

Musik gør børn lærenemme . Musik giver GLÆDE FOR LIVET

1 voksen pr. barn, max 12 børn på holdet. (Efterårsholdet 2018)

1 voksen pr. barn, max 15 børn på holdet. (Forårsholdet 2019)

Frederikssund: 

Musikskolen - Bakkebo -  torsdage kl. 17.10 - 17.55
Efterår: 15 uger - Start  27. august 2020

Musikskolen - Bakkebo - torsdage kl. 17.10 - 17.55
Forår:    15 uger - Start  28. januar 2021

Lærer: Katrine Munk Rasmussen 

Tilbage til holdundervisning 0-8 årige