Frederikssund Musikskole

Violin

 

Niveau 1

 

Niveau 2

Niveau 3

Om instrumentet

Pakke instrumentet rigtigt i kassen

Spænde buehårene

Smøre harpiks på efter behov

Holdning

Evt. montere skulderstøtte

 

Stemme m finstemmere

 

 

Skifte strenge

Stemme m skruerne

Rette på stolen

Teknik

Skalaer 1 oktav

Detaché , Martele, Pizzicato

Løse strenge

 

Skalaer i 2 oktaver

Legato

Skalaer i 3 oktaver

Spiccato, Frappé, Saltando, Tremolo

Sul Tasto

Sul Pontitiello

Flautando

 

Højre hånd

Stryge lige og afspændt

Godt kontaktpunt

Fri albue

Runde bløde fingre

 

Gode vendinger v frosch og spids

Variere hastighed i strøg

Dynamik

Accenter

Betonet/ubetonet

 

Variere klangfarve

Frasering i lange linjer

 

Venstre hånd

Primært #-tonearter i 1. position

Naturlige flageoletter

b-tonearter i 1. position

Positionsspil

Vibrato

Dobbeltgreb

Kunstige flageoletter

 

Noder/ Rytme

Kende de løse strenge

Skrive fingersætninger

Punkteringer, synkoper, trioler

Vekslende taktarter

Læse uden fingersætninger

 

Polyrytmer Fingersætninger m forskelligt  udtryk

 

Musikord

Dynamiske betegnelser

Diminuendo, Crescendo, Fermat, Ritardando , Accelerando

 

Allegro, Adagio, Largo,

Presto ,Andante

Subito

 

Moderato, Larghetto, Morendo , Fuga , Barok, 12-tone, Wienerklassik, Romantik

Sammenspil

Enkle satser - 2 stemmer eller akkompagnement

Flere stemmer, bevidsthed om egen stemmes rolle/betydning i musikken

Følge en dirigent

 

 

Kammermusik

Solistisk spil

 

Optræden

Huskoncerter

Strygerskoleafslutninger

Café-koncerter

Fællestimer

Forårskoncert

Julekoncerter

Lørdagsskole, Strygerskoleafslutninger

Musikskolernes dag i Tivoli

Fællestimer

Café-koncerter

Forårskoncert

 

Julekoncerter

Lørdagsskole, Strygerskoleafslutninger

Musikskolernes dag i Tivoli

Fællestimer

Café-koncerter

Forårskoncert

Symfoniorkester

 

 

Øvning

Repetition af lektionsstof i samarbejde med forældre

Arbejde selvstændigt med perfektionering af gennemgået musik

Selvstændig indstudering af musik med eget bud på form og udtryk