Frederikssund Musikskole

Tværfløjte

I fløjtetimerne lægges der stor vægt på klang, musikalsk udtryk og sund kropsholdning.

 

Begynder:

Eleven får udleveret en tværfløjte. Læreren viser hvordan man behandler, samler og spiller på tværfløjten. I starten øver man mest på blæseteknikken, for at få en god og stabil klang ud af tværfløjtens mundstykke. Så snart blæseteknikken er nogenlunde stabil, samler vi tværfløjten og begynder at lære at spille med stor fokus på en god og sund kropsholdning. Vi følger en begynder tværfløjtebog og eleven vil hurtigt lære noder og rytmer. Herfra starter elevens musikalske rejse hvor vi uge for uge vil fordybe os i musikalsk udtryk, klang og sammenspil med andre tværfløjte-elever.

 

 

Videregående:

Den lidt mere øvede elev vil blive udfordret af spændende musikalske værker inden for forskellige genre bl.a. Barok, Klassik, Romantik, men også Pop, Rock, Musicals, Filmmusik m.m.

Der vil komme mere fokus på blæse- og fingerteknik for at hjælpe eleven til større musikalsk udtryk og et stadigt stort fokus på god kropsholdning, hvilket giver en bedre klang.

Der vil være mulighed for at fordybe sig endnu mere, arbejde detaljeret og få stykkerne op på et højere niveau.

Der vil indgå historiske fortællinger og anekdoter om stykkerne, komponisterne og tiden de er skrevet i, hvilket alt sammen vil hjælpe eleven med en større musikalsk forståelse.

Sammenspil er en vigtig del af at være videregående tværfløjte elev, da det er her eleven kan arbejde med intonation, rytme- og pulsfornemmelse og dele en social- musikalskoplevelse med jævnaldrende. Dette vil der være stor mulighed for både med de andre tværfløjte elever, men også i musikskolens orkestre og andre kammermusik ensembler. 

 

Tværfløjte undervisningen arbejde frem imod at lære eleven at være sin egen bedste lærer. At give en musikalsk glæde og viden videre til eleven. Samtidigt med at få eleven på et så højt niveau at eleven vil have mulighed for at søge på MGK og senere Musikkonservatoriet.