Frederikssund Musikskole

 Trommesæt

 

I Trommesæt undervises der som udgangspunkt i at udvikle en rigtig god puls- og periodefornemmelse i et bredt udsnit af genrer fra hele verden. Dette gøres bl.a. ved at akkompagnere eleven, lade eleven spille til f. eks. CD’er og lade eleven (om muligt) indgå i sammenspil på forskellig måde. Det kan være på et almindeligt ”rock”-sammenspilshold, marimbaorkester eller bigband. Vi lærer nye rytmer både vha. noder, gehørspil og aflytning af numre. Fill’s og soloer indøves via f.eks. improvisation og imitation og sideløbende spiller vi øvelser, der giver eleven kendskab til instrumentets muligheder, idéer og teknikker til improvisationen. Vi arbejder med "den rigtige lyd/det rigtige udtryk" inden for de givne genrer, teknik og kropsholdning i forbindelse med instrumentet.

Undervisningen tilpasses naturligvis den enkelte elev og er individuel efter ønsker og behov. Her er et eksempel på et almindeligt progressivt undervisningsforløb en elev kunne gennemgå fra man starter i musikskolen og 5-10 år frem:

 

Kropsholdning &

Instrument -behandling

-kendskab

Musikkendskab

Rytmer

Gengre

Teknik

Koordination

”Rudiments”

Hånd-kombinationer &

slag-øvelser

Nodelære

Læsning

Rytme-teori

Nybegynder

Niveau

Lære hvad de forskellige trommer hedder.

Simple rock/beat rytmer introduceres.

 

Nem imitation

8'dele og 16'dele spilles rundt på sættet evt. med

4.'dele i storetrommen.

Enkeltslag

Eleven introduceres til tromme-noder, placeringen på sættet og værdi.

Beynder

Niveau

Lære at holde rigtigt på trommestikkerne.

16'dele i rock rytmer

Eleven lærer at bruge arm og håndled rigtigt.

Dobbeltslag

Læser rytmer med 4'dele, 8'dele og 16'dele.

Beynder

Niveau

Lære at sidde  ved trommerne med en god holdning.

16'dele rock med begge hænder på hihat.

Eleven lærer om dynamik (At spille svagt og kraftigt).

Parradidler

 

Pres-hvirvel

Lærer om taktart, pauser, gentagelser og periode.

Mellem

Niveau

Der læres at stemme trommer

Shuffle, 6/8 blues,

Åben/Luk-hithat

Fokus på ”Rebound”

Dobbeltslags-hvirvel

Forkus på trioler

 

Mellem

Niveau

Eleven skal blive mere bevidst om at skabe ”god” lyd på trommesættet.

Samba

Bossanova

Clavés-rytmer

Hiphop

Lærer at bruge fingrene til at kontrollere stikkerne.

Ruffs

(multi-forslag)

Flams

(forslag)

Lære mere om nodernes værdi, punkteringer, taktart.

 

Mellem

Niveau

Eleven skal være bevidst om at sidde godt ved trommesættet.

Swing

Latin

Rytmer med ghost-notes

Mere fokus på dynamik og lærer at spille accenter med håndledet.

Rudiments bruges i fills 'rundt på sættet'.

Fokus på hvordan man tæller rytmerne.

 

Øvet

Niveau

Vi taler om lyd, dynamik og om forskellige skind, bækkener og andet udstyr.

Salsa, Songo

Mozambique

Reggae

Funk

Lineære rytmer

Øget fokus på stikkontrol, rebound, fingre og håndled. Sund afslappethed!

Enkeltslagshvirve

Fokus på at læse en trommesæts-stemme/node til orkester/band.

Øvet

Niveau

Eleven skal blive mere bevist om de forskellige lyde, der kan frembringes på

trommesættet.

Jazz

Skæve taktarter

Halftime shuffle

Rytmer med ghost-notes og dobbeltslag.

Fokus på dynamik imellem de forskellige trommer i en rytme. Accenter og ghost-notes

Kombinationer og udvidelser af de forskellige rudiments

Lærer at læse en melodirytme mens et ostinat kører et andet sted på trommesættet.

Øvet

Niveau

Der læres at ”finstemme”

Aflytte rytmer fra indspilninger.

Fokus på teknik i storetrommen.

Hihat-fod rytmer.

Rudiments spilles ”rundt på sættet”

Øget fokus på detaljer i noden, f.eks. dynamik.

Høj

Niveau

Der skal ikke være tvivl om hvordan man sidder med en god holdning og

holder rigtigt på

stikken.

Eleven kan nu spille mange gengre. Herfra arbejder vi videre med elevens keativitet til selv at skabe nyt. 

Fokus på god teknik i både hænder og fødder, koordination imellem disse med ostinater og improvisation.

Mere komplekse rudiments spilles i kombinationer af både hænder og fødder ”rundt på sættet”

Eleven lærer selv at lave en tromme-stemme ud fra et minimalistisk skrevet ”band chart”.

Videregående

Niveau

 

Imod MGK og konservatoriet.

Det skal nu være naturligt for eleven at spille på trommesættet med en sund afslappet holdning, korrekt greb og god lyd.

Eleven kan naturligt falde ind og spille med i de mest almindelige rytmiske gengre, improvisere og være kreativ. Har nu 'sans for' hvad der passer til musikken.

Eleven har nu en sund og aflappet teknik, som giver frihed til at spille og udtrykke sig personligt i musikken.

Alle de almindeligt kendte rudiments er inkorporeret i elvens personlige spil, groove og improvisation og kan spilles med forskellige underdellinger.

Eleven har nu så stort et node-kendskab at han når som helst kan gå ind i et band eller orkester og få det til at fungere med noder som  arbejdsredskab.