Frederikssund Musikskole

Slagtøj

I Slagtøj undervises der på flere forskellige instrumenter, men de kan deles op i 2 grupper: Taste instrumenter, som kan spille melodier, (Marimba, xylofon, Vibrafon og klokkespil) og Latin Amerikanske instrumenter (Conga, Bongo og Timbales). I undervisnings timer blive eleverne præsenteret for en række af melodier og tekniske øvelser som gå fra begynder til øvet niveau og at elever indgå i sammenspil på forskellig måde er en central del af pædagogikken. Undervisningen tilpasses naturligvis den enkelte elev og er individuel efter ønsker og behov. Her er et eksempel på et almindeligt progressivt undervisningsforløb for 2 af de mest grundlæggende instrumenter; Marimba og Conga, som elev kunne gennemgå fra man starter i musikskolen og 5-10 år frem:

Niveau:

Begynder

Let øvede

øvede

Marimbateknik

-lære at stå rigtigt ved instrumentet og bevæge køllerne mest effektivt

-lære at holde tonernes klang ved at lave hvirvel med køllerne

-kunne spille melodier i mellem-hurtigt tempo og anvende begge hænder lige meget

-kunne spille melodier som skifter fra 1 tone ad gangen til 2 tone ad gangen

-kunne spille melodier i hurtigt tempo med store intervalspring.

-kunne 4-kølleteknik

Marimba skala og 3- & 4- klange

-lære de mest grundlæggende skalaer og 3-klange

-kunne alle dur skala og 3-klange

-kunne alle dur og mol skalaer og de fleste  

4-klange

Marimbasammenspil

-lære først at spille bas, mellemstemme og enkelte melodier sammen med andre

-kunne spille numre hvor små solistiske takter/sektioner indgå 

-kunne være i stand til at spille et helt nummer som solist

-kunne være i stand til at improvisere soloer

Marimbamusikalitet

-lære at spille enkelte melodier som eleven kender i forvejen i samme dynamik

-kunne spiller melodier i en bredere vifte af genrer med forskellige dynamikker

-kunne spille melodier i skiftende takt og tonart.

Nodelæsning

-Lære hvor alle tonerne ligger på en G-nøgle linje

-spille melodier med de mest grundlæggende rytmer

-kunne læse melodier som springer op til en 8ve og med skiftende, udfordrende rytmer

-kunne læse melodier i alle tonarte med avanceret rytmer

 

 

 

 

Conga

-lære at sidde og holder rigtig på instrumentet

-lære de 4 grundlæggende slag (åben, bas, finger og slap slag)

-lære at spille den mest grundlæggende rytme som hedder Tumbao

-kunne spille mere kompliceret hånd til hånd rytmer som Samba samt variationer på Tumbao

-skal udvikle den sværeste af de 4 slag ”slap” så den kan høres tydeligt i et sammenspil situation

 

-kunne improvisere små og stor soloer indimellem forskellig musik fraser i en sang 

-kunne spille rytmer i forskellig varieret taktart i hurtigt tempo