Frederikssund Musikskole

Sang

Forklaring til ”Læreplan i solosang”


Start nedefra! – Flere og flere ”emne-enheder” inddrages.

Det er individuelt, hvornår en elev går videre opad til næste ”emne-enhed”, og alle bevæger sig altid rundt.

Efter at have nået alle ”emne-enheder” i ”TEKNIK”-søjlen, arbejder enhver elev altid, uanset niveau, med alle noterede ”emne-enheder”. ( – Starter altså forfra i hver sangtime, men efterhånden oftest hurtigere ”opad” i den enkelte time)


Når ”emne-enhederne” er skrevet med forskellig afstand er det for at angive hvor megen vægt der gennemsnitligt lægges på den enkelte ”enhed”.

De tre søjler følges ikke ad. – Dog ofte nær kontakt mellem ”LYDDANNELSE og MATERIALE (integreret) og  ”UDTRYK/TEKST”.

P
å den anden side er de tre søjler totalt sammenflydende betinget af den enkelte elevs forudsætninger.

Alle ”emne-enheder” skal beherskes før man kan gå op i ”VIDEREGÅENDE”, men det varierer fra sanger til sanger, hvor lang tid man er om at nå dertil, hvis overhovedet.

Ang. ”MATERIALE (integreret): Indenfor denne søjle er der stor forskel på den enkelte elevs ”læseplan” vedr. hver ”emne-enhed”. Dvs. stor forskel på om f.eks. ”Den signede dag” kan inddrages før en klassisk arie eller en vise.

Videregående:

 

Specialiseret klang- og artikulationsarbejde i forhold til stilarter.

 

 

 

Stil-forskelle/ forskellige syngemåder

Stil-kendskab

( Avanceret klassisk, rytmisk, pop, jazz, rock, viser, m.m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klangarbejde

 

 

Stemme-placering

 

Stemme-egalisering

 

Afspænding/opspænding+

Resonans-udvidelse

 

Bevidstgørelse om ”behandling af instrumentet” i ikke-sang-situationer/dagligdagen.

Indøvelse af ”alment gode vaner”.

 

 

 

 

 

 

 

Afspænding af svælg og artikulationsorganer

 

 

 

 

Kropsafspænding

 

 

 

 

Åndedræt

 

 

Kropsholdning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sværere klassiske sange

Vocaliser

Andre stilarter

 

Klassisk sangmateriale

Viser

Enkle rytmiske sange

 

Sværere skalaer(8 og 8+)

 

Danske sange

(Folkehøjskolesangbogen)

 

Salmer/Børnesange

 

Skalaer(3,5)

 

 

Frembringelse af afspændt lyd i stort stemmeomfang (stemt)

 

Frembringelse af afspændt lyd

(stemt og ustemt)

 

Frembringelse af  åndedrætslyde(ustemte)

 

 

 

 

 

Tekstforståelse og udtryk

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstforståelse

 

Tekstindhold

 

Bevidstgørelse om sprog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamik

 

 

Musikalsk udtryk

 

Bevidstgørelse om ”flade” og ”åbne” vokaler

 

Bevidstgørelse om vokaler/konsonanter

 

 

 

                                                              

 

 

TEKNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYDDANNELSE og MATERIALE (integreret)

 

 

 

UDTRYK/TEKST