Frederikssund Musikskole

Kontrabas

Niveau 1:

 

Introduktion til kontrabassens anatomi, hvordan man håndtererog sidder/står med kontrabassen og hvordan man behandler buen. Eleven lærer hvordan

man stemmer kontrabassen og grundlæggende færdigheder som: kendskab til tonernes placering på gribebrættet og basal nodelære.

 

Der arbejdes også med udenadslære, periodefornemmelse og formforståelse.

 

Eleven vejledes i hvordan en udbytterig og progressiv øvning bedst opnås.

 

Niveau 2:

 

Videreudvikling af teknikker såsom: positionsspil, bueteknik, tonekvalitet og nodelære.

 

Introduktion til improvisation, skala-spil, læren om akkorder og gehørsspil.

 

Der undervises i kontrabassens funktion i forskellige musikgenrer gennem tiden.

 

Eleven introduceres til sammenspilsmuligheder.

 

Niveau 3:

 

Udvidet akkord og skala-lære samt kendskab til akkordomvendinger og

intervaller.

 

Der arbejdes med avanceret rytmik såsom: vekslende taktarter og

underdelingsfornemmelse.

 

Udvidet improvisation, musikalsk fortolkning, udtryk og klang.

 

 

 

 

Der tages generelt udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger.

Og undervisningen tilrettelægges på bedste vis herefter.