Frederikssund Musikskole

Klaver

Niveau

Brug af kroppen

Teknik, anslag, pedal mm.

Becifringsspil

Skalaer/treklanger

1

Ved, hvad der er en hensigtsmæssig hånd- og siddestilling og kan korrigere sig selv.

Kan selv indstille klaverbænk og evt. fodskammel.

Spiller med begge hænder. Bruger rigtig fingersætning. Kan spille legato og staccato, også legato i den ene hånd og staccato i den anden. Arbejder med at få et klangfuldt anslag og egalitet.

Har prøvet at arbejde med balancen mellem højre og venstre hånd og at anvende pedal (f.eks. til at binde treklange sammen).

Kan selv opbygge dur- og moltreklange.

Kan sætte lettere trestemmige akkorder (f.eks. T, D7, S) til melodi, samt spille et let akkompagnement (med to hænder) efter becifring.

Durskalaer i en oktav.

Evt. femtonige skalaer.

2

Løsner op i håndleddet og arbejder bevidst med ”håndledsfrasering”.

Er bevidst om afspænding af arme og skuldre.

Er opmærksom på, at brug af pedal ikke forstyrrer kropsholdningen.

Arbejder bevidst med finger-færdighed (etuder).

Har gode fingersætningsvaner.

Er bevidst om sammenhængen mellem kropsbrug og klang og dynamik.

Kender til portamento, tenuto, samt triller og forsiringer.

Kender princippet for legatopedal, og kan både følge en angivet pedal og selv sætte pedal på.

Kan spille forskellige rytmiske strums som akkompagnement. Kan selv konstruere basfigurer som albertibas og vekselbas. Kender til akkord-omvendinger og kan selv opbygge septimakkorder.

Molskaler.

Skalaer og treklange over flere oktaver og med begge hænder på en gang.

Kromatisk skala.

3

Kroppen er fri og bevægelig i overens-stemmelse med musikken.

Nuancerer klang, anslag og pedalbrug efter musikkens karakter og stil.

Kender metoder til øvning af passager og triller.

Kan spille melodi plus lettere strums i højre hånd.

Kan selv opbygge akkorder med tilføjet 6, 9, 13, samt forstørrede, formindskede og kvartforudholds-akkorder.

Alle dur- og molskalaer og treklange i fire oktaver.