Frederikssund Musikskole

Læreplan – klarinetBegynder (1 + 2 + 3. semester)

Introduktion og træning af grundlæggende elementer i klarinetspil:

1. Blæse-teknik

2. Mundstilling

3. Krops-holdning under spillet - herunder fingrenes position

4. Ansats og legato (tungens funktion i klarinetspil)

Introduktion og træning af elementært nodespil og rytmik:

1. Underdelinger: fjerde-dele, halv-noder, helnoder og ottende-dele + punkterede noder

2. Taktarter: 4/4, 3/4 og 2/4

3. Harmonik: Alle toner i klarinettens bundregister gennemgåes.

4. Nodespil med op til 2 faste fortegn + opløsningstegn

5. Lettere duetspil

Elevens musikalitet og ører åbnes via eget spil og via lytning til gode klarinet-indspilninger. Dette skal give eleven

udsigt til klarinettens mange muligheder og skabe lyst og motivation til fortsat arbejde med musikken.

Let øvet (4 + 5 + 6. semester)

Vi arbejder med:

1. Dynamik (crescendo/decrescendo øvelser)

2. Viderekomne ansats-teknikker som staccato og tenuto

3. Lettere spil ”på øret” + udenadslære af kortere stykker

4. Det høje klarinet-register

5. bagtunge/fortunge-position (yderligere bevidstgørelse)

Nodespil:

1. Underdelinger: 16-dele, 1/8-trioler, swing

2. Harmonik: kromatisk skala op til C3

3. Nodespil med op til 3 faste fortegn

4. Skalaspil: F dur, Bb dur, G dur, C dur, D dur

Kropslig og intellektuel forståelse for musik og klarinetspil udvikles fortsat gennem nodespil, men nu også gennem

musikalsk analyse og kreativitet på spirende plan.

På let øvet-niveau vil eleven komme til at spille koncert offentligt.

Fortsætter (7 + 8 + 9. semester)

Vi arbejder med:

1. Aflytning af lettere stykker

2. Genkendelse af forskellige klangidealer på klarinetten

3. Introduktion til improvisation (hvis det er relevant for eleven)

4. At opbygge/viderudvikle et repertoire som eleven ”er hjemme i” og kan præsentere på koncert.

5. At stifte bekendtskab med forskellige, for klarinetten relevante, stilarter.

Nodespil:

1. Integrering af de begreber eleven kender.

2. Prima vista spil

3. Taktarter: 6/8, 12/8

4. Nodespil med op til 4 faste fortegn + opløsningstegn

5. Skalaspil udenad: F dur, Bb dur, G dur, C dur, D dur