Frederikssund Musikskole

Guitar

Guitaren har gennem tiden bevæget sig glad rundt i forskellige genrer, og vi ønsker at eleverne i undervisningen stifter bekendtskab med en række af disse: Den klassiske guitar, guitaren i den rytmiske musik og som ledsager til sange af enhver art.

Derfor arbejder vi med notationsformer som bruges i de forskellige genrer: nodespil, akkordspil (becifring) og tabulatur, den oprindelige, men stadig brugte notation for guitar. Desuden arbejder vi i et vist omfang med gehørsspil og improvisation.

Vi arbejder på ethvert tidspunkt med det musikalske udtryk, som matcher den enkelte elevs niveau og musikalitet: rytme, frasering, dynamik, klang og form.

Niveau 1, begynder: Vi spiller enkle melodier i 1.position, senere også små tostemmige satser, fortrinsvist med løse basstrenge. Enkle arpeggiotyper (fingerspil) introduceres. De mest almindelige akkorder læres og og spilles i forbindelse med nogle få, enkle rytmemønstre og enkelt fingerspil.

Niveau 2, let øvet: 2-stemmigt melodispil, med mere udviklede stemmer og fingersætningsmodeller, i flere positioner. De mest almindelige arpeggioformer, samt en mere bevidst anslagsteknik introduceres. En mere udviklet venstrehåndsteknik , nu også med brug af lettere legatoteknik. De fleste akkorder i 1.position benyttes til sange i en række forskellige genrer, i forbindelse med en mere differentieret rytmespil.

Niveau 3: mere øvet: Flerstemmigt spil, i alle positioner. Arbejde med en mere selvstændig fingersætning og forståelse af guitarens muligheder og begrænsninger. De fleste arpeggio- og tremoloformer benyttes. En mere udviklet legatoteknik, samt en mere bevidst brug af positionsskift introduceres. Der arbejdes med udvidede akkorder, barréakkorder og et udvidet rytmespil inden for en række genrer.