Frederikssund Musikskole

Blokfløjte

Begynder-

niveau

Sidder/ står korrekt i længere tid.Hvis eleven har fløjte af træ: Yderligere rensning og vedligehold.

Antikondensvand:

  Med forældres/ lærers hjælp.

 

 

 

 

 

 

 

Ny tone: F

 

 

 

 

Portato= grundansats!

Dvs: Tonen sættes an, afsluttes ved næste tones ansats.

 

 

 

 

 

 

 

C dur, 1 oktav

Korrekt kropsholdn.

I kortere tid af gangen Hvordan fungerer instr ?  Jævnt blæs. Fingrene tæt på hullerne

 

Noteret som enstreget, klang tostreget:

D, E, G, #, F, G, A, H, C, D.

 

 

 

 

5 tonig durskala fra G

5 tonig durskala fra D

  Spille stående og siddende. Venstre hånd øverst, højre på klokkestykket.Fløjten hviler på underlæben.

Rense fløjten.

 

 

 

H, A, G, E. Noteret ENSTREGET, klang TOSTREGET.

 

 

 

 

Blød dy- ansats.Portato

Fløjten udenfor gebisset

 

 

 

 

Pentaton skala fra E

3-tonig durskala fra G

Emne

Kropsh. Instr.behandl.

 

Toneomf. Forsiringer

Ansats, artikulation.

Skalaer.


Mellem

niveau

 

Træfløjte med fladbundet vindkanal : Læreren kan justere blokken.

 

Altblokfløjten introdu-ceres, den er stemt i F

Hjælpegreb for C. Triller fra oversekund.

Eleven kan selv finde tonen.

Toneomfang.: C1-B2

Noteret enstreget, klang 2 streget

 

 

 

 

Oktavspring uden ansats.

Klang, med og uden ansats.

 

 

 

 

 

g-mol

Es dur, c-mol

 

Korrekt holdn.- hele lektionen

Venstre hånd: Skift til ” halvt hul”

Gis 1

Alternativt greb for b, cis ( der er 2)

Toneomfanf. C1- G2

(Noteret)

 

 

Non legato. Staccato.

Oktavspring med ansats

Egalt blæs, egal klang.

 

 

A dur, 5- tonig skala

D dur

B dur, 5-tonig skala

 

 

 

Rund hånd, fingrene tæt på fløjten

 

 

 

B for H

Toneomfang:C1- F2

Bindebuer, fraseringsbuer. Bevidst frasering med korr. ansats og afslutning af relevante toner.

 

 

 

 

F dur, d mol

Emne

Kropsh. Instr.behandl.

 

Toneomf. Forsiringer

Ansats, artikulation.

Skalaer.


Øvet

niveau

 

 

 

Ædeltræ: Eleven kan selv banke blokken ud, rense og oliere instrumentet, benytte antikondensvand og sætte blokken i igen.

IKKE slibning af blok.

Fingervibrato.

Doodle- ansats m.forsk. vokaler.,doodleans. I triplefigurer.

Doodleansats i ligegående, hurtige figurer.

Porte d`voix, dobbeltslag.

 

 

 

 

 

 

 

Frull. Sang i fløjte,

  2- stemmigt.

 

 

 

 

 

 

 

Begyndende grafisk notation

 

 

 

 

Doodle- ansats i roligt tempo, ligedelte figurer, selvstændigt valg af forsiringer

 

Sang i fløjte, 1- stemmigt

Affrasering uden afsluttende ansats

 

Fritonalitet

Oktavspringskalaer med op til 4 fortegn.

 

 

 

 

Ædeltræsfløjter:

  Læreren  olierer fløjten.

 

 

Dobbeltstød- staccato.

Praltrille, mordent

Trille fra undersekund, efterslag

 

 

 

 

 

Mellemgulv, støtte.

Oktavspringskalaer med op til 3 fortegn.

Kromatiske skalaer.

Fuldstændigt overblik over # og b`s funktioner i hele oktaven.


Viderekomne(MGK, uden for almindeligt musikskole-pensum)

 

 

 

 

 

Tidlig italiensk barok.

 

 

 

 

Grafisk notation,

  á- tonal musik