Frederikssund Musikskole

Vil du være med til at præge Frederikssund Musikskole i årene der kommer?

-så har vi et enestående tilbud til dig...

Mandag d. 21. februar 2011 kl. 19.15 er der valg til
bestyrelsen i Frederikssund Musikskole.

Valget finder sted i Villaen,
Ved Kirken 5, Frederikssund

Bestyrelsen består af 10 medlemmer; to politisk valgte repræsentanter, tre forældrerepræsentanter, en repræsentant fra Støtteforeningen for Frederikssund Musikskole, to lærere fra musikskolen, samt én repræsentant fra folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Der er i år to forældrerepræsentanter på valg, der begge ikke ønsker genvalg, dvs. to ledige forældrepladser.

Bestyrelsen holder fire årlige møder I Musikskole Villaen på Falkenborgskolen i Frederikssund. Før møderne udsendes en dagsorden med et antal faste punkter bl.a. meddelelser fra formanden, fra musikskolelederen (der deltager i alle møderne, men ikke har stemmeret), samt fra lærerrepræsentanterne og repræsentanten fra støtteforeningen. Ved samtlige møder gives et overblik over Musikskolens økonomiske situation, samt fremtidige dispositioner.

Derudover diskuteres indkomne forslag til fremtidige aktiviteter i musikskoleregi. Dette kunne være orkesterrejser, instrumentindkøb, udvikling af nye undervisningstiltag og meget meget andet.

Musikskolens lokale-forhold er desværre under ønsket standard, hvilket kræver stor fleksibilitet og opfindsomhed fra lærernes side. Arbejdet for at forbedre lærernes fysiske arbejdsforhold, som naturligvis vil komme alle Musikskolens elever til gode, er en stor og vigtig opgave for bestyrelsen i årene fremover.

Hvis du har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen, eller har brug for yderligere information kan du kontakte undertegnede på tlf. 20 82 74 73 eller mail bettina@dolphingroup.dk, Musikskolens kontor 47 31 58 04.

Tilmelding til valgaftenen på: musikskolen@frederikssund.dk eller på telefon 47 31 58 04

Der er masser at tage fat på, vi håber du vil være med....

 

Bettina Olsen

Bestyrelsesformand
Frederikssund Musikskole