Frederikssund Musikskole

Stadig ledige pladser på hold for børn og forældre

 

Musikskolen har stadig ledige pladser på musikalsk legestue for 1-5 årige børn med forældre.

Holdene ligger onsdag eftermiddag på Oppe Sundby Skole. Nærmere oplysninger fremgår af musikskolens hjemmeside www.musikskolen.frederikssund.dk

Undervisningen varetages af Karin Havsager, som også underviser på daginstitutionerne og i Sang, spil og bevægelse for små skolebørn.

Fra  musikskolens hjemmeside kan man også downloade relevant tilmeldingsblanket, som skal udfyldes, udprintes og sendes til: Frederikssund Musikskole, Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund.