Frederikssund Musikskole

Musikskolen har fået nye medlemmer i bestyrelsen.


Bestyrelsen er nu sammensat således:

Susanne Brendstrup, formand
Anne Antoniesen, næstformand
Lene Bidstrup, forældrerepræsentant og Støtteforeningsmedlem
Gitte Cohen, forældrerepræsentant
Dan Windekilde, forældrerepræsentant-suppleant
Anna Olsen, elevrepræsentant
Ian Price, lærerrepræsentant
Anne-Lise Kuhre, politisk repræsentant
Grethe Olsen, politisk repræsentant
Anne Nielsen, folkeskolerepræsentant
Steen Lai, lærerrepræsentant uden stemmeret

Susanne Brendstrup er mor til Amalie, der spiller violin og klaver, Anne Antoniesen er mor til Ida, der spiller saxofon, blæserorkester og bigband, Lene Bidstrup er mor til Kristine, kor og klaver og Emil, elbas, Gitte Cohen er mor til Meagan, der spiller klarinet og Madison, der spiller violin og Dan Windekilde er far til klavereleven Valdemar.

Musikskolen hilser de nye medlemmer velkommen.