Frederikssund Musikskole

Musikskolen er næsten fyldt op


 
Frederikssund Musikskole havde tilmeldingsfrist til sæson 2009-2010 den 14. maj, og ved fristens udløb er næsten alle pladser fyldt op. Alle rettidigt tilmeldte elever har fået brev om, hvorvidt de er optaget til undervisning i næste sæson eller eventuelt er henvist til venteliste. Bortset fra guitar, solosang og legestue 1-2 årige er alle rettidigt tilmeldte elever optaget.

Man kan læse mere om undervisningens indhold, tid og sted for holdundervisning og andet relevant under hvert enkelt fag i kolonnen undervisningstilbud.

Musikskolen opfordrer til, at man tilmelder sig det fag, man ønsker, også selv om faget er fyldt op eller har venteliste. Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket, som udfyldes, underskrives og sendes til musikskolen.

 

Hold for forældre og børn

Babymusik tilmelding endnu ikke muligt
Legestue 1-2 årige venteliste
Legestue 3-5 årige fyldt op
Legestue Skibby oprettes ikke pgra få tilmeldinger

Forskolehold for små skoleelever

Sang, spil og bevægelse 0.-1. klasse Frederikssund fyldt op
Sang, spil og bevægelse 0.-1. klasse Jægerspris få pladser
Sang, spil og bevægelse 0.-1. klasse Slangerup pladser
Sang, spil og bevægelse 0.-1. klasse Skibby oprettes ikke pgra få tilmeldinger
Værksted 2.-3. klasse Frederikssund pladser
Værksted 2.-3. klasse Jægerspris oprettes ikke pgra få tilmeldinger
Værksted 2.-3. klasse Slangerup oprettes ikke pgra få tilmeldinger

Korsang

Juniorkor (2.-5. klasse) Frederikssund pladser
Juniorkor (2.-5. klasse) Jægerspris pladser
Juniorkor (2.-5. klasse) Slangerup pladser
Juniorkor (2.-5. klasse) Skibby pladser
Ungdomskor (fra 6. klasse) pladser

Instrumentalundervisning og solosang

Blokfløjte (fra 8 år) Frederikssund pladser
Tværfløjte (fra 10 år) Frederikssund pladser
Klarinet (fra 9 år) Frederikssund pladser NB gratis prøvetid!
Saxofon (fra 10 år) Frederikssund og Slangerup få pladser
Trompet/cornet (fra 8 år) Frs+Jp+Sla pladser
Trækbasun (fra 10 år) Frs+Jp+Sla pladser
Valdhorn (fra 10 år) Frs+Jp+Sla pladser
Tuba (fra 10 år) Frs+Jp+Sla pladser
Violin (fra 6 år) optaget
Bratsch (fra 7 år) optaget
Cello (fra 6 år) optaget
Kontrabas (fra 9 år) pladser
Guitar (fra 9 år) venteliste
Klaver (fra 8 år) venteliste
Slagtøj (fra 9 år) venteliste
Elguitar (fra 12 år) venteliste
Elbas (fra 12 år) Frederikssund få pladser
Solosang (fra 13 år) venteliste

Teori/hørelære kun for elever, som går til instrumentalundervisning eller solosang/korsang

Nodelære (2. - 6. klasse) Frederikssund pladser - antageligt 2 hold
Nodelære (2.- 6. klasse) Slangerup pladser
Nodelære (2.-6.klasse) Skibby få pladser
Nodelære Jægerspris oprettes ikke pgra få tilmeldinger
Musik mellem ørerne (fra 6. klasse) pladser

Sammenspil

Sammenspil er kun for musikskolens instrumental-elever. Strygerelever kan deltage i strygerskolen fra start. Elever på øvrige instrumenter kan deltage i relevant sammenspil, når læreren vurderer, at de har de fornødne færdigheder.