Frederikssund Musikskole
10. september 2015

Kulturstier – sans med os

Uddannelsesudvalget tog i 2014 initiativ til et toårigt udviklingsprojekt, der skal undersøge hvordan
kultur- og naturinstitutioner i Frederikssund Kommune kan bidrage til læring og inspiration i
kommunens børnehuse.

I 2014/15 har syv børnegrupper med voksne trådt stierne og banet vejen for, at alle kommunens 4-årige (født i 2011) kommer rundt på Kulturstierne i 2015/16, hvor deres nysgerrighed og sanser kommer vidt omkring i litteraturen, naturen, billedkunsten, musikken og kulturarvens verdener.

 

Musikpatruljen fra Musikskolen

Kulturstierne kommer også omkring børnehusene. De får nemlig besøg af Musikpatruljen, som består af en violinist, en tværfløjtenist og en kontrabassist. Musikere, som alle er ansat som lærere i Musikskolen.

Musikpatruljen besøger Børnehuset tre på hinanden følgende uger og musicerer med de 4-årige børn og to af deres pædagoger. Børnene er i trygge omgivelser i institutionen, og er umiddelbare, åbne og fordomsfrie.

Musikaktivitet er på én gang emotionel, kognitiv, og kropslig. Børnene engageres med hjerte, hjerne og krop, og rives naturligt med i Musikpatruljens musikalske udtryk og fortællinger, synger med, klapper rytmer, danser og forsvinder ind i det musikalske univers. Hører historier om komponister og får redskaber til at udvikle evnen til at lytte. Ved andet eller tredje besøg prøver børnene rigtige instrumenter i små størrelser.

 

Musikpatruljen