Frederikssund Musikskole

MusikogRytmedag lørdag den 17. marts 2012

Frederikssund Musikskole afholder MusikogRytmedag lørdag på Jægersprisskole.  

Vi mødes i Kantinen kl. 13.30 på Jægersprisskole (Afdeling Sogneskolen) der er den gule bygning overfor kirken.