Frederikssund Musikskole
28. november 2017

Musikskolens tilbud til småbørn forår 2018

Musikalsk Legestue for børn og forældre/bedsteforældre        

Musik-og sanglege; bevægelse i takt til rim og rytmer, der stimulerer barnets medfødte musikalitet og videreudvikler motoriske, sproglige og sociale færdigheder.

Tumlingehold, 1½ - 3 år
Frederikssund, Musikskolen - Bakkebo, Ved Kirken 3 - torsdage kl. 16. 10 16.55


Musik og bevægelse, 3½-5 år,
Frederikssund, Musikskolen -  Bakkebo, Ved Kirken 3 - torsdage kl. 17.0017.45


1 voksen pr. barn 15 uger, start torsdag d. 4. januar

Lærer: Katrine Munk Rasmussen

 

Musik og leg, 5 - 6 år (uden forældre)

Musikundervisning med fokus på sanglege, rytmelege og let sammenspil. Frederikssund,

Trekløverskolen afdeling Falkenborg – Bygning C – mandage 16.25 - 17.10 

15 uger, start mandag d. 8. januar

Lærer: Marianna Petterson

Tilmelding  www.musikskolen.frederikssund.dk  - yderligere oplysninger på Tlf. 47 35 12 44