Frederikssund Musikskole
13. november 2019
MUSIK FOR BØRNEHAVEBØRN

Musikskolen har tre musiktilbud for børn mellem 1½ og 6 år.

Det er nu tid til at tilmelde sig, hvis man gerne vil have en plads på et af forår 2020 holdende - ...
start den 23. januar 2020.

Musikalsk legestue for børn med forældre eller bedsteforældre.
Tumlingehold, 1½ - 3 år
Musik- og sanglege: bevægelse i takt til rim og rytmer, der stimulerer barnets medfødte musikalitet og udvikler motorik og sprog.

Torsdag kl. 15.30 - 16.15

Musik og bevægelse, 3½ - 5 år
Musik- og sanglege, der stimulerer barnets motoriske og musiske udvikling og videreudvikler sproglige og sociale færdigheder.

Torsdag kl. 16.20 - 17.05

Musik og leg for børn med forældre eller bedsteforældre
For børn 5-6 år
Sang, musik, rap og rim. Musikalsk, motorisk og sproglig udvikling

Torsdag kl. 17.10 - 17.55

Undervisning:
Frederikssund Musikskole - Bakkebo -
Ved Kirken 3 - Frederikssund.

Musik gør børn lærenemme.
MUSIK GIVER GLÆDE FOR LIVET.

Hold forår: start 23. januar 2020

Lærer: Musikpædagog og cellist, Katrine Munk Rasmussen

Tilmelding og yderligere oplysninger:
www.musikskolen.frederikssund.dk og Tlf.: 47351244