Frederikssund Musikskole

Lyst til bestyrelsesarbejde?

 

Opfordring til alle forældre og elever over 15 år

Ligesom skolerne har musikskolen en bestyrelse med forældrerepræsentanter og en elevrepræsentant.

Forældrerepræsentanter og elevrepræsentant vælges af og blandt brugerne for to år ad gangen. Da det erfaringsmæssigt ikke er det store tilløbsstykke at afholde valg, har bestyrelsen besluttet at opsøge interesserede kandidater med denne skriftlige henvendelse til alle elever og forældre i musikskolen. Musikskolens bestyrelse består pt af

2 politiske repræsentanter

  • Grethe Olsen(SF)
  • Jens Brogaard Jensen(V)

1 folkeskolerepræsentant

  • Anne Nielsen, Jægerspris Skole

3 forældrerepræsentanter

  • Bettina Olsen- bestyrelsesformand
  • Charlotte Weber Hansen
  • vakant

1 repræsentant fra Støtteforeningen for Frederikssund Musikskole

  • Lene Bidstrup

1 lærerrepræsentant med stemmeret

  • Andrew Cholwat

1 lærerobservatør uden stemmeret

  • Karin Havsager

1 elevrepræsentant uden stemmeret

  • vakant

Musikskolen opfordrer hermed forældre med musikskoleelever under 18 år, som er interesserede i en plads som bestyrelsesmedlem og/eller suppleant til bestyrelsen, om at skrive/maile til musikskolens kontor senest onsdag d. 16. september 2009. Hvis der melder sig flere kandidater, end der umiddelbart er behov for, tager den siddende bestyrelse herefter stilling til, hvilken form for valgprocedure, der skal anvendes.

Også elever, som er interesserede i bestyrelsesarbejdet opfordres til at rette henvendelse til musikskolens kontor. Arbejdet i bestyrelsen har en karakter, som ikke henvender sig til meget unge elever, og har derfor mest relevans for elever i alderen 15-24 år.

Man kan læse mere om bestyrelsesarbejdet, musikskolens vedtægter, værdigrundlag og aktiviteter de foregående år under punktet "formalia" på musikskolens hjemmeside.

Har man spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Bettina Olsen, tlf. 47 53 18 32 eller musikskoleleder Connie Wilhjelm på musikskolens kontor.

Med venlig hilsen

Musikskolens bestyrelse