Frederikssund Musikskole

Klarinetkampagne

 

 Klarinet2       Musikskolen har brug for mange flere klarinet-elever i blæseorkestrene, og da vi efter sommerferien skal have ny klarinetlærer, vi har besluttet at give både gamle og nye klarinet-elever ekstra godt tilbud:

 

 Prøvetiden til klarinetundervisning i efteråret 2009 vil være gratis!

  1. Hvis man ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal man meldes til klarinetundervisning i musikskolen med det ønskede minuttal.
  2. Der vil ikke blive fremsendt opkrævning af første rate (= de første ni undervisningsgange = prøvetiden).
  3. Hvis man ønsker at fortsætte undervisningen, skal man ikke foretage sig yderligere, og der vil blive fremsendt sædvanlig opkrævning for sæsonens øvrige tre rater.
  4. Hvis man ikke ønsker at fortsætte efter prøvetidens udløb, skal skriftlig udmeldelse være musikskolen i hænde senest 8. november 2009. Herefter er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen.
  5. Elever, som ønsker at leje klarinet af musikskolen, skal dog betale almindelig takst for instrumentleje i prøvetiden.

Tilbuddet om gratis prøvetid vil gælde for både nye og gamle klarinetelever, dog ikke elever, som ikke bor i Frederikssund Kommune, og voksne over 25 år.

Man skal normalt være mindst 9 år gammel for at være stor nok til at magte instrumentet. Nogle musikskole-elever kan godt overkomme at spille flere instrumenter eller både at synge og spille et instrument, og så er tilbuddet en god anledning til at gøre forsøget. Dog kan musikskolen ikke anbefale, at elever, som allerede er i gang med et andet blæseinstrument (tværfløjte, fagot, saxofon, trompet/cornet, trækbasun eller tuba) vælger klarinet som andet instrument, og kun få elever kan overkomme både at spille et strygeinstrument og et blæseinstrument, da der følger en del orkesteraktiviteter med begge dele.

Undervisningen placeres som udgangspunkt mandage på Falkenborgskolen. Andre ugedage og undervisningssteder kan komme på tale, når elevtallet er til det.

Tilmelding til klarinetundervisning skal ske på musikskolens tilmeldingsblanket, og tilmeldingsfristen er 14. maj.