Frederikssund Musikskole

Husk tilmeldingsfristen onsdag den 7. maj

 

Husk at fristen for aflevering af tilmeldingsblanket til Frederikssund Musikskole er onsdag den 7. maj.

Herefter tages der stilling til, hvordan undervisningen kan skemalægges.

Alle, der ønsker at deltage i musikskolens undervisning, skal tilmelde sig uanset om man er ny eller gammel elev eller står på venteliste.