Frederikssund Musikskole
07. februar 2019

Kære familier og pårørende til elever i Musikskolen.

Nedenfor finder I en invitation til generalforsamling i Musikskolens Støtteforening.

Musikskolens Støtteforening har en stor del af æren for, at sæsonens koncerter, cafeer og arrangementer afvikles i en god og hyggelig stemning, der understøtter det sociale samvær blandt eleverne.

Indenfor Musikskolens økonomiske rammer ligger ikke midler til at have praktisk/teknisk personale eller midler til at sørge for den forplejning, der støtter elevernes optræden.

Det er noget, der beror på frivillige kræfter. Støtteforeningen varetager frivilligheden i Musikskolen.

Hvis man har et barn, der går til fodbold består frivilligheden i at køre fodboldholdet rundt til kampe i weekenden, vaske spillernes tøj eller udføre praktiske opgaver ved byfester. I Musikskolen består frivilligheden i at koordinere praktiske opgaver, der understøtter bestemte temaer i arrangementerne, og sommetider – f.eks. ved de lejligheder, hvor ens eget barn skal optræde – at være med til at udføre dem. Arbejdet er ikke nødvendigvis så stort for den enkelte, og jo flere, der melder sig, des flere deles om opgaverne.

Uden den frivillige støtteforening vil Musikskolen være nødt til at ændre på de koncert- koncepter, vi har kunnet glæde os over gennem de sidste mange sæsoner som f.eks.:

Nytårskoncerten med pynt, bobler og kransekage, Caféen og BANDNIGHTEN med kaffe og hjemmebag, Sommerfestivalen med lidt at spise i de mange timer, t shirts og forfriskning i pausen til Begyndersammenspilsdagen, støtten til de unges rejser og den praktiske hjælp med instrumenter, borde og stole, der får koncertaktiviteten til at glide ubesværet.

Jeg er den nuværende Støtteforening dybt taknemmelig for deres store engagement, og vil hermed opfordre jer, forældre, bedsteforældre og værger til at deltage i generalforsamlingen og dermed være med til at sikre alsidigheden og den festlige stemning ved Musikskolens fremtidige aktiviteter - til glæde for jeres børn og unge.

Med venlig hilsen
Gitte Grarup
Musikskoleleder

______________________________________________________________________________________

Frederikssund Musikskoles Støtteforening
Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund
e-mail: frederikssundmusik@gmail.com

Invitation til generalforsamling

Kære alle forældre, elever i Frederikssund Musikskole.

Vi vil hermed gerne invitere til generalforsamling i Frederikssund Musikskoles Støtteforening,
onsdag 27. marts 2019 kl. 19.00 i  Musikskolevillaen.

Hvad er det nu egentligt Frederikssund Musikskoles Støtteforening laver? Helt kort er det støtteforeningen, der står for kaffe/te og kage til Musikskolens koncerter, pengene der kommer ind bliver brugt til t-shirts til børnene og støtte til det sociale miljø i musikskolen. Det kan du se mere om her: http://www.musikskolen.frederikssund.dk/Stoetteforeningen

Det bliver en spændende generalforsamling - for alle 3 medlemmer af bestyrelsen går af og er ikke på genvalg, og derfor skal de fem pladser i bestyrelsen besættes. Vi fortsætter i foreningen, men videregiver ansvaret til nye kræfter.

Hvad går bestyrelsesarbejdet ud på? Vi planlægger hyggedelen af de ca. 10 koncerter som Musikskolen holder om året - dvs. arrangerer, at der er kaffe, kage og folk i boden. Se mere på vores facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/467934103379454/

Hvordan kan jeg melde mig til generalforsamlingen: skriv til frederikssundmusik@gmail.com eller duk op i musikskolevillaen, der er altid rigeligt med kaffe og kage.

Agenda

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og evt. stemmetællere
 3. Godkendelse af agendaen
 4. Aktiviteter i foreningen
  1. Beretning fra 2017/2018 fra formanden om afholdte aktiviteter
  2. Økonomi ved kasseren inkl. udbetaling af støtte
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Formand: Heidi Kisling siden 2015 (går af, ikke på genvalg)
  2. Næstformand: mangler
  3. Kassér: Jesper Kisling siden 2015 (går af ikke på genvalg)
  4. Bestyrelsesmedlem: Anne Larsen Formand for Musikskolebestyrelsen (går af ikke på genvalg)
  5. Bestyrelsesmedlem: mangler
 6. Fastsættelse af dato for konstituerende bestyrelsesmøde
 7. Eventuelt