Frederikssund Musikskole

Alle rettidigt tilmeldte er optaget - stadig ledige pladser

 

 

Tilmeldingsfristen til sæson 2008-2009 var onsdag d. 7. maj. Alle rettidigt tilmeldte er optaget og får i løbet af de kommende uger brev om optagelse.

Undervisningstidspunkter for instrumentalundervisning/solosang fremsendes i anden halvdel af august.

Der er stadig ledige pladser på en del fag. Se nedenstående link, som opdateres hver mandag den kommende tid. Tilmeldinger til ledige pladser optages i den rækkefølge, de modtages. Det gælder også elever, som allerede går i musikskolen, men ikke er tilmeldt rettidigt til næste sæson.
Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket, som findes i den brochure, der blev omdelt på alle folkeskoler samt den private realskole i april. Blanketten kan desuden downloades fra musikskolens hjemmeside. Her finder man også oplysninger om priser, undervisningsformer mm.

Ledige pladser

På nogle fag er det nu fastlagt, i hvilke lokalområder og på hvilke ugedage, undervisningen placeres. Se venligst mere under hvert enkelt fag. Oplysninger om øvrige fag følger, efterhånden som undervisningen fastlægges.
Selv om der er ledige pladser på et fag, betyder det ikke nødvendigvis, at der er plads hverken i alle nævnte lokalområder eller på alle nævnte ugedage. Kontakt gerne musikskolens kontor forud for tilmelding, hvis det har betydning for tilmeldingen.