Frederikssund Musikskole

EKSTRA AKTIVITETER

Nedenstående er en gennemgang af de aktiviteter som Musikskolens lærere og elever
har deltaget i uden for de planlagte aktiviteter på Musikskolens årskalender.

Lærerne indgår således både som musikskolelærere/orkester- og korledere og som
professionelle musikere.   

Medtaget er ikke arrangementer af privatfest-karakter.

Dato

201927.01 Nytårskoncert m Frederikssund Symfoniorkester KMR, MK,CK
21.02 Haydn orgelmesse m.m. i Islebjerg kirke, XS, MC, KMR 
26.02 Musik til Idræts og lederprisfestarrangement, Slagtøjselever fra Musikskolen og JS
11.04 Forårskoncert m Frederikssund Symfoniorkester, JS,MK,KMR,CK
30.04 Valborgaften, fællessang på Færgegården, GG
29.05 Lille koncert på Lindegårdsskolen, MF
01.06 Blæseorkesteret på Bakken, IP, JIS,MS
01.06 Hornsrock Festival, 3 Bands fra Musikskolen, PT
07.06 Blå nat i Jægerspris, Percussion All Stars, JS
17.06 Sangmatiné i Musikstuen, GG
18.06 Koncert med Berthas klaverelever, BVDato

2018

28.02 Shuffled Card spillede til Idræts- prisoverrækkelses fest i Jægerspris, PT
02.03 FM- Bigband på turne´til festival i Tyskland IP,JIS
17.03 4 elever fra Frederikssund Musikskole deltog i kæmpe guitarstævne
30.03 Bach mm til Langfredags gudstjeneste i Oppe Sundby Kirke, XS
30.03 Bach mm til Langfredags gudstjeneste i Oppe Sundby Kirke, XS
13.04 Koncert med udvalgte elever fra Musikskolen og Cph Phil på Gymnasiet
26.05 På Kryds og Tværs. Heldagskulturfest i Elværket og Åbent Hus i Musikskolen. T Drops og Kompagnonbørn
06.05 Musikskoledage i Tivoli: Blæseorkesteret, Strygeorkesteret, Bigbandet og Percussion Young og All stars
12.06 Sommerafslutningskoncert med klaverelever og BV
13.06 Koncert på Lindegårdsskolen m blokfløjte og klaverelever MF
13.06 Karruselturne´ til Ådalens Skole og Trekløverskolen afd. Falkenborg MF,JS,CS,CK,PT,XS,MB,MS
17.08 Musik til Rejsestaldens sov ude arrangement CK
29.09 Cellotrio koncert ved fødselsdagsarrangement på Græse Gamle skole, Celloelever og KMR
23.10 Samarbejde med DR Musikariet - opfølgende skolekoncert på Ådalens. MK,IP,JS,
26.10 Samarbejde med DR Musikariet - opfølgende skolekoncert på Ådalens. KMR,IH,MS,CK,XS
29.10 Spil Dansk koncert på Frederikssund Bibliotek med FM-Strygekvartet og Blæseorkester. IP,IH,XS,MS,JS,
01.11 Spil Dansk dag på Slangerup Bibliotek m T drops, børnekor og klaverelever GG,MP
10.11 2 små karrusellærerkoncerter i forbindelse med filmklubarrangement i Park Teateret MF,MB,XS
23.11 Musikskolens Nisseorkester spillede til Kulturprisoverrækkelse i Sillebroen IP,JIS,JS
23.11 Musikskolens Nisseorkester i optog gennem gågaden og ved juletræstænding JIS,IP,JS
16.12 Musikskolens Nisseorkester på Færgegården JIS,IP
   
Dato 2017
   
29.01 Nytårskoncert på Gymnasiet m fso, T drops, og instrumentalelever fra Musikskolen GG,KMR,XS
30.01 Receptionsmusik på Willumsen XS, CK
04.03 Klaverworkshop i Musikskolevillaen SLS, BV
06.03 Mandag d. 6. marts, AS, MF og GG optræder med renaissancemusik på Skibby Bibliotek under et arrangement om reformationen.
12.03 Musik på Willumsen - reliefkoncert med fso, CK, XS
15.03 Musik, kunst og folkekøkken i Rejsestalden, T drops, klaverelever, GG, BV
16.03 Besøg i DR koncerthuset med nodelæreholdene SLS
17.03 Dox on tour: "Score" Filmmusik i Slangerup Bio: Musikskolens elever, IP,XS
23.03 Duo Soire´ i Bakkebo MP,XS
25.03 Klaverworkshop i Musikskolevillaen SLS, BV
01.06 Minikoncert m Spirekoret i Slangerup MP
19.08 FM-Blæseorkester og slagtøjsgruppe spillede til Stafet for Livet i Slangerup IP,JS,CS,MS,JS
25.08 Snakecity Jazzfestival FM-Bigband JS,IP,CK
01.09 FM-blæseorkester sørgede for musik på ruten til Frederikssund Stafetten IP,JS,CS,JS
17.09 Høstgudstjeneste Islebjerg kirke XS
11.10 Koncert m Musikskolens 3 karruseller og instrumentpræsentation på Fjordlandsskolen afd Dalby JS,MS,PT,PR,CK,MF,MB,XS
26.10 Livemusik i Sillebroen v CK og PT i forbindelse med KV debat
30.10 Spil Dansk på Frederikssund bibliotek IP,IH,JIS,MS,SV,
02.11 Spil Dansk på Slangerup bibliotek MP,GG
05.11 Musik og billedfortælling på Willumsen i anledning af museets 60-års fødselsdag CK,IH,XS
24.11 Juletræstænding i Frederikssund IP, JIS FM Blæseorkester
01.12 Juletræstænding i Skibby IP, JIS FM Blæseorkester
07.12 Lille koncert på Falkenborgskolen IP, MP,MC, KMR, XS
16.12 Julemusik på Færgegården IP, JIS
19.12 Julekoncert på Lindegårdsskolen, MP
   
Dato 2016
   
14.02 Nytårskoncert med Frederikssund Symfoniorkester SK,KMR,XS,KC
4-7.03 FM-Bigband på tur til Jugend Jazz festival i Neubrandenburg IP,JS,CK
09.04 Klaverworkshop i villaen SLS,BV
10.04 Koncert m FM-Harmoniorkester og Frederikssund sangforening IP,JS,MS
16.04 Klaverworkshop i villaen SLS,BV
21.04 Besøg i DR koncerthuset med Nodelæreholdet SLS
01.05 Musikskoledage i Tivoli FM-bigband, Blæseorkesteret og Percussionation AC,IP,JS,MS,HMW
01.05. Forårskoncert med Frederikssund Symfoniorkester GG,SK,XS,KMR,CK + violinelever
09.05 SFO-koncert og instrumentpræsentation m spirekor og pigekor på Falkenborgskolen MP +elever
10.05 SFO-koncert og instrumentpræsentation m spirekor på Lindegårdsskolen MP +elever
11.05 SFO-koncert og instrumentpræsentation m spirekor på Byvangsskolen MP + elever
13.+17.05 Bandworkshop i Skibby PT,JS,PR
18.05 Karrusel-koncerter på Ådalens Skole Syd og Falkenborgskolen PR,PT,JS,CK,MS,MF,AS,XS
02.06 Celloeftermiddag -elever fra Frederikssund, Roskilde og Frederiksberg i Cirkelinesalen KMR
05.06 Hornsrock Festival PT
18.07 AH og CK spiller til "Smagen af Hornsherred" i Rejsestalden
20.08 Musik til Kulturprisuddelingen i Langes Magasin CK, XS
10.09 BVP og GG optræder ved Biblioteksarrangement " Litteratur og Lagkage" i Elværket
05.10 Lille Musikkarruselturne´til Græse Bakkeby Skole MF, AS, XS
06.10 MF og elever medvirkede i koncert med Copenhagen Phil i Fredensborg
14.11 BVP og GG optræder ved Foreningen Norden arrangement i Elværket
15.11 Musik til billedbogsgrandprix på Slangerup Bibliotek v MS
30.11 Juletræstænding Frederikssund Torv IP, FM Blæseorkester og Harmoniorkester
14.12 Koncert i Snostrup XS Jul i folkton
20.12 Blokfløjtekoncert i Cirkelinesalen MF og elever
   
Dato 2015
   
14.01. GG, SK og elever medvirker ved præsentationen af programmet for Carl Nielsen Festival på J.F.Willimsens Museum
08.02. T drops, SK, CK, KMR, SN og XS og elever fra Musikskolen deltager i Frederikssund Symfoniorkesters Nytårskoncert på Gymnasiet
24.02. IP og JIS og FM Big Band spiller til overrækkelse af Kommunens Lederpris
11.03 Musikpatruljen medvirker ved Kultursti- fernisering på Frederikssund Bibliotek HW,CK,XS
14.03 Klaverworkshop i Musikskolevillaen BV,SL
18.04 Klaverworkshop i Musikskolevillaen BV,SL
28.04 Makkermatiné i Musikstuen m elever af   MF,MS,CK,AS,MP
28.04 Forårskoncert Skibby Omsorgscenter, MP og elever
30.04 Makkermatiné i Musikstuen m elever af   GG,SK,SLS,MP,XS
05.05 Skolekoncert på Lindegårdsskolen m Spirekor og elevsolister + instrumentpræsentationer MP,IP,SVA,XS
06.05 Skolekoncert på Byvangsskolen m Spirekor og elevsolister + instrumentpræsentation MP,IP,SVA,XS
12.05 Skolekoncert på Ådalens Skole Syd og Falkenborgskolen Percussionation og blæsere AC,HW,MS,
02.05 Musikskolernes dag i Tivoli , FM-bigband , blæseorkesteret JIS,IP,AC,HW,MS
26.05 Skolekoncert på Jægerspris Skole m elever og lærere AS,SL,KMR,IP,XS
27.05 Skolekoncert på Falkenborgskolen med de 3 karruseller AS,MF,XS,JS,CK,MS,PT
06.06 Hornsrock festival PT og elever
01.06 Sommerkoncert for forældre MP og elever
09.06 Carl Nielsen koncert på Falkenborgskolen. 300 børn fra Ådalens skole Nord og Falkenborgskolen+Musikskolens Carl Nielsen orkester SK,JS,IP,AC,CK,MS,HW,KMR,XS
11.06 Carl Nielsen i Bibliotekssalonen, SK og elev
14.06 Carl Nielsen og Fynsk forår. Koncert på Frederikssund Gymnasium med FSO og Fjordkoret,T drops, pigekoret,GG,AC m elever,XS,KMR,CK,MP
08.10 Musik ved prisoverrækkelsen af Årets Kulturpris i Rejsestalden, AS
29.10 Spil Dansk dag på Slangerup og Frederikssund bibliotek GG,MP,XS,IP,AC,JIS,MS,SK
07.11 Støttekoncert for SOS Børnebyerne FM-Bigband, FM-strygeorkester, Pigekoret og T drops GG, IP,JIS,SK,KMR,MP,XS
09.11 Musik til Skumringsaften v Foreningen Norden på Frederikssund bibliotek XS
26.11 Musik til billedbogs Grand Prix på Frederikssund, Slangerup og Skibby bibliotek KMR, XS, IP
27.11 Optog i forbindelse m juletræstænding IP,AC
   
Dato 2014
 
21.02. SK, HW, XS, KMR spiller koncert på Skolen ved Kæret
03.02. MP laver vinterkoncert med klaverelever
02.02. T drops og GG medvirker ved Frederikssund symfoniorkesters Nytårskoncert, XS, CK, AC, KMR, SK spiller med i orkesteret.
06.02. T drops, SN, JS, XS og GG optræder ved Tøjhusmuseet i Københavns åbning af udstilling om 1864
27.04. SK, CK, AC, XS medvirker ved Frederikssund Symfoniorkesters forårskoncert i Elværket
03.05. AC, IP, GG deltager Musikskoledage i Tivoli sammen med T drops, Percussionation, FM Big Band og blæserorkestret
24.05. JS, MA, AC, CK, XS medvirker i projekt "Giv lyd til et billede"
10.06. Karruselelever og CK, JS, MA, MF, XS spiller koncerter for indskolingseleverne på Ådalens Skole Syd og Falkenborgskolen
14.06. Musikskolens blæserorkester og IP i optog gennem byen
23.08. FM Big Band spiller til Snake City Jazzfestival
08.10. XS og elev spiller til fernisering i Langes Magasin
30.10 T drops, Pigekoret, Spirekoret, klaverelever, GG og MP synger og spiller på Slangerup Vibliotek til Spil Dansk dag
26.11. Koncert på Lindegårdsskolen for SFO Børn og elevernes forældre. MF og elever
29.11. IP, og Musikskolens blæserorkester går optog gennem byen
10.12. Julekoncert på Slangerup Omsorgscenter, Solgården, MP og elever
15.12. Julekoncerter på Falkenborgskolen for skolens elever og senere for forældre. MP, Spirekor, Fr.Sund, Rytmusik Fr.Sund og klaversolist
08.12. CK, XS, KMR, SK medvirker ved Frederikssund Symfoniorkesters julekoncert i Elværket.
16.12 Julekoncert på Peders Have Omsorgscenter MP og elever
   
   
Dato 2013
   
27.01. SK, KMR, SB, AC, XS medvirker ved Frederikssund Symfoniorkesters nytårskoncert
23.02. BVP, SLS holder klaverworkshop med afsluttende åben prøve
17.03. SK, XS, GG + T drops medvirker ved Frederikssund Symfoniorkesters forårskoncert
06.04. BVP, SLS holder klaverworkshop med afsluttende åben prøve
14.04. SK, KMR, XS medvirker i Frederikssund Symfoniorkesters koncert på Gymnasiet
18.04. XS Børnebogs Grandprix på Slangerup Bibliotek
03.05. MP, SK, KMR, XS spiller Vivaldi med Jægerspriskoret i Frederiksværk Kirke
04.05. AC Musikskolernes dag i Tivoli
05.05. IP, MA, JIS, AC, XS Musikskolernesdag i Tivoli
09.05. BVP, SLS, SK med A.uge elever til generalprøve i Koncerthuset
17.05. AHJ, PR Rock på Willumsen
23.05. GG, XS, KMR spiller koncert på Jægerspris Skole og Falkenborgskolen
03.06. MA, CK, JS spiller koncert med "Karavanen" i Falkenborgskolens SFO
11.06. JS, MF, XS, KMR spiller lille koncert i Falkenborgskolens SFO
16.06. CK, JS, KMR, SK, XS medvirker ved Finn Savery fødselsdagskoncert på Jægerspris Slot
16.06. PT og Snake Charms spiller på Horns Rock Festival
24.06. SLS holder klaveraften
23.08. IP og FM Big Band spiller til Snake City Jazz festival
06.10. IP og FM blæserorkester spiller til Grethe Olsens 25-års jubilæum
31.10. IP, MA, JIS og FM Blæserorkester og Juniorblæserorkesteret spiller på Ændrecenteret Tolleruphøj på Spil Dansk dagen.
30.11. IP og FM blæserorkesteret spiller til juletræstænding på Torvet
15.12. IP og FM blæserorkester spiller til julearrangement i Færgegården
17.12. MP julekoncert på Pedershave med elever fra Musikskolen
   
   
Dato 2012
   
04.02. SLS, BVP klaverworkshop med afsluttende åben prøve
10.03. SLS, BVP klaverworkshop med afsluttende åben prøve
31.03. AHJ og CK spiller i Rejsestalden til Dan Turéll arrangement
20.04. AH og CK spiller til eventfest i Rejsestalden
26.04. XS spiller til børnebogsgrandprix på Slangerup bibliotek
29.04. FM Big Band, Juniorblæserorkesteret og Percussionation spiller til Musikskolernes dag i Tivoli
13.05. IP, Blæserorkesteret og GG medvirker ved Kulturaftalernes arrangement Kulturens motionsdag
23.05. SLS tager til Koncerthuset i Ørestaden med sit Nodelærehold og overværer prøve med DR Radiosymfoniorkesteret
23.05. Musikskolen arrangerer "Rock i gården" ved Biblioteket i samarbejde med Hornsrock, Ungdomsskolen, Elværket og Biblioteket.
27.05. HM og GG medvirker ved Pinsedagsgudstjeneste i Frederikssund Kirke
29.05. AHJ, PR, JS, AC, GG præsenterer Rockkarrusel og All Stars for 200 skoleelever på Ådalens skole nord
01.06. Musikskolen arrangerer "Rock i gården" ved   Biblioteket i samarbejde med Hornsrock, Ungdomsskolen, Elværket og Biblioteket
01.06 GG medvirker ved Grieg andagt i Frederikssund Kirke
08.06. Musikskolen arrangerer "Rock i gården" ved Bibioteket i samarbejde med Hornsrock, Ungdomsskolen, Elvrket og Biblioteket
12.6. XS, SANS, GO, SK, MP og GG tager på turné på Byvangskolen, Græse Bakkeby skole og Privatskolen og præsenterer kor, strygere, blokfløjte, kontrabas og Musikkarrusel
13.06. SLS holder klaveraften med klaverelever fra Musikskolen
25.6. GG holder "Fyraftenskoncert" i Elværket som afslutning for sangelever
19.10. SK, KMR, SBS og XS spiller kvartetkoncert i Præstegården
25.10. Spil Dansk Dag, SK, AC, SB, KMR, XS og elever medvirker ved Frederikssund Symfoniorkesters koncert med Dansk musik på Jægerspris Bibliotek
22.11. SK, SB, KMR, JS, XS spiller kvintetkoncert i Islebjerg kirke
30.11. XS og elever spiller julesange i Sillebroen